Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności reguluje zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych – w tym również danych osobowych pozyskanych od Państwa poprzez stronę www.q10spa.pl (dalej zwaną Platformą) przez CODEINC z siedzibą w Opolu przy ul. Golachowskiego 18, która jest Administratorem Danych Osobowych.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez CODEINC zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa – w szczególności z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 z późniejszymi zmianami oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002.
 3. CODEINC przykłada szczególną wagę do poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych podczas korzystania z Platformy informacji, w tym także informacji zawierających dane osobowe i w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania zgodnie z obowiązującym prawem. Dane zbierane są wyłącznie dla oznaczonych z prawem celów i nie są poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów w jakich są przetwarzane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 4. Wszystkie osoby współpracujące z CODEINC przed uzyskaniem dostępu do danych otrzymują stosowane upoważnienie i podpisują oświadczenie zobowiązujące ich do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji.

Cel i zakres zbierania danych

CODEINC zbiera dane osobowe w celu:

 1. Dane podane dobrowolnie w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu kontaktu lub otrzymywania newslettera.
 2. Marketing bezpośredni produktów lub usług.

Polityka Cookies

CODEINC podczas samego korzystania z Platformy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies (tzw. ciasteczkach), „web beacons” i logach. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Platformę i przechowywane na Państwa komputerze, które zawierają pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Platformy. Pliki cookies wykorzystywane są w celu obsługi Platformy i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji. W dowolnym momencie mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć już obecne pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów sugerujemy, by skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Na naszej platformie stosowane są dwa rodzaje cookies tzw. sesyjne oraz stałe:

 1. Cookies stałe – podczas odwiedzin Serwisu zostają zapisane na urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika, dzięki czemu przy kolejnej wizycie użytkownik może zostać rozpoznany, a jego preferencje zapamiętane.
 2. Cookies sesyjne – (cookies tymczasowe) to pliki tymczasowe, generowane podczas przeglądania stron Platformy, przechowywane do momentu zakończenia sesji przeglądarki (wylogowania, opuszczenia Platformy lub wyłączenia przeglądarki). Bez nich niektóre aplikacje lub funkcjonalności mogą nie działać poprawnie.
 3. Pliki cookies wykorzystywane są również przez zintegrowane z Portalem serwisy, np. Google Analytics.
  Obok plików cookies Platforma może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj używanego systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej, informacje dotyczące Państwa dostawcy Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Platformę.

Część podstron w ramach Platformy oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). „Web beacons” pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, adres URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Portalu. Dane te nie są w żaden sposób łączone z przekazanymi przez Państwa danymi osobowymi.
Każdej osobie fizycznej przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorach danych Administratora Danych, a zwłaszcza prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich poprawiania, prawo wniesienia żądania zaprzestania ich przetwarzania a także sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Tego typu wnioski mogą być składane na adres kontakt@q10spa.pl.

Udostępnienie informacji

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub innym podmiotom jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę. W innych wypadkach niż wymienionych powyżej ani w żadnej innej formie nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. z późniejszymi zmianami.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

CODEINC dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed wszelkimi działaniami osób trzecich. Podejmowane przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?
Mają Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: kontakt@q10spa.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: CODEINC z siedzibą w Opolu przy ul. Golachowskiego 18.

Inne strony internetowe

W ramach Platformy mogą pojawiać się okresowo linki (np. reklamowe) do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Platformy i nie są w żaden sposób przez nią nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi każdorazowo zalecamy się zapoznać. CODEINC nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: kontakt@q10spa.pl lub pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: CODEINC z siedzibą w Opolu przy ul. Golachowskiego 18.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednio właściwe przepisy prawa polskiego.
Administrator Danych Osobowych zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na Platformie.